Sprawdzarki cen

Nowe sprawdzarki cen ELZAB to urządzenia, których podstawową funkcją jest sprawdzenie i wyświetlenie ceny towaru.
Dzięki nowoczesnej konstrukcji i zastosowaniu dużego wyświetlacza graficznego, funkcjonalność sprawdzarek rozszerzyła się
o możliwości graficznej prezentacji informacji związanych z towarem, reklam, czy akcji promocyjnych placówki handlowej.
Poniżej przedstawiamy Państwu ogólny zarys modeli i opis sprawdzarek, natomiast po szczegóły zapraszamy na stronę producenta – bezpośrednie przekierowanie poniżej.

Pełna oferta wraz z aktualnymi cenami – kliknij tutaj.

 

Modele
Poszczególne modele sprawdzarek cen różnią się między sobą:
– rodzajem komunikacji,
– typem zabudowanego czytnika kodów kreskowych.

model RLT RWT RFT
Komunikacja RS RS RS
Czytnik kodów Liniowy typu linear imager Wielo-kierunkowy laserowy Wielo-kierunkowy typu area imager
Wyświetlacz TFT graficzny z podświetleniem TFT graficzny z podświetleniem TFT graficzny z podświetleniem
Pamięć (PLU) 65535 PLU 65535 PLU 65535 PLU
model LLT LWT LFT WLT WWT WFT
Komunikacja LAN LAN LAN Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi
Czytnik kodów Liniowy typu linear imager Wielo-kierunkowy laserowy Wielo-kierunkowy typu area imager Liniowy typu linear imager Wielo-kierunkowy laserowy Wielo-kierunkowy typu area imager
Wyświetlacz TFT graficzny z podświetleniem TFT graficzny z podświetleniem TFT graficzny z podświetleniem TFT graficzny z podświetleniem TFT graficzny z podświetleniem TFT graficzny z podświetleniem
Pamięć (PLU)

 

Nazewnictwo sprawdzarek odzwierciedla zastosowany rodzaj komunikacji i czytnika:

 • pierwsza litera to zastosowany rodzaj komunikacji:
  R – sprawdzarki RS
  L – sprawdzarki LAN
  W – sprawdzarki Wi-Fi
 • druga litera to rodzaj zastosowanego czytnika
  L – czytnik liniowy typu linear imager
  W – czytnik wielokierunkowy laserowy
  F – czytnik wielokierunkowy typu area imager

Przykład: sprawdzarka typu np. LL to wersja LAN z czytnikiem liniowym
Odczyt kodów kreskowych
Realizowany jest przez czytnik kodów kreskowych zabudowany w sprawdzarce. Sprawdzarki wyposażone są przez jeden z trzech rodzajów skanerów:

 • wielokierunkowy laserowy – zapewnia łatwy odczyt kodów nawet wysokiej gęstości z większej odległości,
 • wielokierunkowy typu area imager – pozwala na odczyt kodów bez konieczności ustawienia kodu pod określonym kątem,
 • liniowy typu linear imager – rozwiązanie tanie, ale wymagające odpowiedniego ustawienia towaru.

Wybór modelu z określonym czytnikiem jest zdeterminowany przez wielkość placówki handlowej. Obiekty, w których występuje duży przepływ towarów i klientów zaleca się wyposażać w sprawdzarki z czytnikiem wielokierunkowym.
Dźwiękowe odtwarzanie cen
Absolutna nowość w tego typu urządzeniach.
Konstrukcja nowej linii sprawdzarek umożliwia odtwarzanie dźwiękowe ceny towaru. Możliwe jest ustawienie głosu żeńskiego lub męskiego.
Ta zaleta stanowi nieocenioną pomoc dla osób mających problem z odczytaniem ceny z wyświetlacza.

Wyświetlacz
W sprawdzarce zastosowano kolorowy, podświetlany wyświetlacz graficzny TFT 4,3 ‘’ o rozdzielczości 480×272. Taki wyświetlacz znacznie rozszerza możliwości sprawdzarki.
Gotowość do pracy sygnalizuje grafika zachęcająca do odczytania ceny na produkcie,
Podczas sprawdzania ceny przez klienta sprawdzarka może wyświetlić, poza nazwą i ceną, dodatkowe informacje związane z wybranym produktem, jak np. dane o promocjach na analizowany produkt, czy liczba punktów w ramach programu lojalnościowego. Wyświetlacz umożliwia również wyświetlanie grafik reklamowych w czasie, gdy sprawdzarka znajduje się w stanie gotowości.
Sprawdzarki posiadające funkcję wyświetlania grafik reklamowych i odtwarzania powiązanych z nimi plików dźwiękowych stanowią swego rodzaju punkty multimedialne, wykorzystane w czasie, gdy klienci nie dokonują odczytów.

   
Komunikacja z systemem komputerowym
Komunikacja pomiędzy sprawdzarką a komputerem i programem zarządzającym może odbywać się na jeden z trzech sposobów:

 • z wykorzystaniem transmisji RS232 (modele RLT, RWT, RFT),
 • za pośrednictwem sieci LAN przewodowej (modele LLT, LWT, LFT),
 • za pośrednictwem sieci bezprzewodowej Wi-Fi (modele WL, WW, WF).

Komunikacja RS
Sprawdzarki korzystające z transmisji RS232 (modele RLT, RWT, RFT) zalecane są do placówek, w których pracują kasy ELZAB. Zastosowany protokół wymiany danych jest zgodny z protokołem kas ELZAB.
Sprawdzarki w wersji RS korzystają z bazy towarowej, która znajduje się w pamięci sprawdzarki. Przygotowanie takiej sprawdzarki do pracy polega na przesłaniu z programu zarządzającego do sprawdzarki asortymentu produktów wraz z cenami. Każdorazowo po dodaniu nowego towaru czy zmianie ceny w programie magazynowym aktualna baza towarów musi być przesłana do sprawdzarki cen ELZAB.
Komunikacja LAN przewodowa
Sprawdzarki LLT, LWT, LFT komunikują się z programem zarządzającym za pośrednictwem sieci LAN. Zarówno transmisja danych jak i zasilanie mogą być prowadzone jednym kablem. Maksymalna odległość pomiędzy sprawdzarką LAN a modułem zasilania wynosi 100 m.
Sprawdzarki w wersji LAN w momencie odczytania kodu kreskowego wysyłają zapytanie o dane towaru do oprogramowania zarządzającego. Centralne pamiętanie bazy towarowej gwarantuje zgodność danych na wszystkich zainstalowanych w sieci urządzeniach.
Nawet przy dużej liczbie sprawdzarek zintegrowanych z programem magazynowym odpowiedź i wyświetlenie informacji o nazwie i cenie towaru są natychmiastowe.
Komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi
Do pracy w sieciach bezprzewodowych Wi-Fi przeznaczone są modele WLT, WWT, WFT. Zintegrowany moduł Wi-Fi umożliwia łatwe włączenie sprawdzarki w bezprzewodową sieć WLAN
Sprawdzarka w wersji Wi-Fi po odczytaniu kodu kreskowego wysyła zapytanie do oprogramowania zarządzającego i zwrotnie otrzymuje odpowiedź z ceną towaru, którą wyświetla. Komunikacja sprawdzarki z oprogramowaniem odbywa się drogą radiową, według standardu 802.11b/g, za pośrednictwem modułu Wi-Fi i punktu dostępowego. Przesyłane dane szyfrowane są metodą WEP (szyfrowanie stałym kluczem, 64 lub 128 bit) lub metodą WPA/WPA2 (szyfrowanie zmiennym kluczem). Centralne pamiętanie bazy towarowej gwarantuje zgodność danych na wszystkich zainstalowanych w sieci urządzeniach.
Nawet przy dużej liczbie sprawdzarek zintegrowanych z programem magazynowym odpowiedź i wyświetlenie informacji o nazwie i cenie towaru są natychmiastowe.
Komunikacja Wi-Fi – korzyści dla użytkownika:
-łatwość instalacji poszczególnych elementów sieci bezprzewodowej,
-obniżenie kosztów instalacji i utrzymania sieci,
-brak dodatkowych elementów montażowych – kabli, maskownic, co korzystnie wpływa na estetykę wnętrza obiektu.
Możliwość dołączenia czytnika zewnętrznego
Gdy wiele towarów w placówce posiada duże gabaryty i odczyt kodu przez zabudowany czytnik jest utrudniony lub niemożliwy, do sprawdzarki można podpiąć czytnik ręczny.

Montaż
Sprawdzarki są przystosowane do mocowania na ścianie lub słupie.
Służy do tego płyta mocująca. Pozwala ona również na mocowanie sprawdzarki na uchwycie lub wysięgniku.
Rozstaw dodatkowych otworów jest dostosowany do rozstawu uchwytów popularnych w handlu.

Comments are closed