Polka 2000 Plus – oprogramowanie handlowo – magazynowe

Wersja Cena netto (zł)
 wersja jednostanowiskowa 760
 wersja sieciowa do 5 stanowisk 2 300
 wersja sieciowa / bez limitu stanowisk 3 050

Wersja demonstracyjna

Opis funkcjonalności programu.

Polka 2000 PlusSprzedaż

 • faktura vat, rachunek uproszczony, paragony, faktura korygująca
 • faktura pro forma
 • faktur eksportowa w obcej walucie
 • faktura zaliczkowa

Zakres funkcjonalny:

 • wystawianie faktur według innych dokumentów np. zamówień
 • sprzedaż według dowolnego cennika zapisanego na dysku, także w obcej walucie ( program w momencie wystawiania faktury automatycznie przelicza te ceny na złotówki według podanego wcześniej kursu)
 • wielostopniowy proces akceptacji faktury – umożliwia poprawienie lub całkowite usunięcie błędnie wystawionej faktury
 • kontrola wystawiania faktur kredytowych – przy sprzedaży towaru na kredyt dla klienta przekraczającego swój limit kredytowy
 • przeglądanie faktur pod kątem płatności i zadłużeń, bilanse ze sprzedaży w rozbiciu na poszczególne towary.

Magazyn i  obsługa towarów

 • przyjęcie towaru od dostawcy, oddziału itp.
 • wystawia wszystkie możliwe dokumenty magazynowe
 • tworzenie grup towarowych
 • tworzenie grup rabatowych
 • można zaznaczyć, że dany towar ma być sprzedawany kwotowo. Aby sprzedać taki towar podajemy wartość do zapłaty, a program wyliczy odpowiednio ilość. Przykładem może być sprzedaż we współpracy z wagą sklepową lub z dystrybutorami paliw na stacjach benzynowych  
 • dla każdego towaru można określić jego wagę i objętość, każdy dokument ma w podsumowaniu łączną wagę i objętość towarów
 • obok istniejącej symboliki towarów SWW można definiować symbole PKWiU.

Kasa i rozliczenia bezgotówkowe

 • przyjmowanie wpłat, wystawianie dokumentów KP i KW, wydruki raportów kasowych
 • rejestrowanie bezgotówkowych wpłat do faktur (przelewy)
 • rejestracja i wydruk przelewów za faktury dostawców.

Inne dokumenty

 • dokumenty zapotrzebowania do dostawców na podstawie stanów magazynowych, sumy zamówień od klientów, stanu istniejących rezerwacji oraz uwzględniając już złożone zapotrzebowania
 • dokumenty zamówień, które automatycznie rezerwują stany w magazynie, osoba posiadająca właściwe uprawnienia może wybrać do sprzedaży towar,który jest zarezerwowany, to jest przebić rezerwację
 • korekty obniżki i podwyżki dokumentów sprzedaży całościowo, bez konieczności odwoływania się do poszczególnych pozycji
 • można zdefiniować własny styl numerowania dokumentów
 • można dodatkowo łamać numerację dokumentów przez miesiąc wystawienia.

Kontrola – Raporty

 • porównanie wartości faktur w cenach sprzedaży z ich wartością według dowolnego innego cennika (np. według cen zakupu)
 • kontrola dłużników oraz własnych zaległości za dostawy
 • kontrola przepływu towarów – rozbudowana opcja zestawień dokumentów magazynowych według wybranych cen
 • przegląd stanu magazynów: ilościowo i wartościowo według wybranego cennika
 • raport o towarach przeterminowanych i zagrożonych przeterminowaniem
 • przegląd dokumentów kasowych wystawionych przez konkretnego kasjera konkretnemu klientowi itd.
 • raporty z dokumentów oraz kwitów kasowych względem dowolnie wybranych grup sygnatur
 • raporty o stanie zamówień, rezerwacji i zapotrzebowań
 • podgląd stanów magazynowych z uwzględnieniem rezerwacji

Inne funkcje

 • można włączyć system przydzielania poszczególnym pracownikom uprawnień dostępu do konkretnych magazynów
 • użytkownicy programu mogą podpisywać się kartą magnetyczną
 • można czasowo zablokować operacje na wskazanym magazynie
 • można zakazać pracownikowi podglądu cen magazynowych co oznacza, że użytkownik tworzy dokumenty i ogląda zestawienia tylko i wyłącznie w kontekście ilościowym lub w cenach sprzedaży
 • można wymusić konieczność złożenia podpisu przez osobę uprawnioną w przypadku sprzedaży kredytowej klientowi zalegającemu z płatnościami powyżej pewnej ustalonej liczby dni
 • można określić dowolny dzień roku jako Nowy Rok – tego dnia nastąpi zmiana numeracji dokumentów
 • możliwość uruchomienia dodatkowych modułów: kooperacja, dodatkowe uwagi na kartach magazynowych, kasy fiskalne, opakowania zwrotne, terminale fakturalne.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi, innymi programami

Program POLKA 2000 współpracuje z :

 • drukarkami fiskalnymi,czytnikami kodów kreskowych,czytnikami kart magnetycznych
 • drukowanie dokumentów przy użyciu edytora Word oraz przesyłanie danych do innych aplikacji przez schowek (opcja kopiuj- wklej)
 • drukowanie etykiet – współpraca z oprogramowaniem Edytor Etykiet
 • eksport przelewów do elektronicznych systemów bankowych
 • każdy dokument /lub zbiór dokumentów wyświetlony w raporcie/ możemy wysłać do kontrahenta mailem.

Polka w sieci rozległej firm

Polka 2000 plus przystosowana jest do obsługi firm wielo-oddziałowych. Posiada wbudowane mechanizmy automatycznej wymiany danych między centralą i oddziałami. Można przekazywać automatycznie, za pomocą łączy elektronicznych dokumenty zakupu i sprzedaży, rozliczenia kontrahentów, listy cenowe, raporty sprzedaży. W centrali znany jest na bieżąco stan magazynów w oddziałach.

Dodatkowe zalety

 • POLKA może działać w dowolnej sieci na dowolnej liczbie stanowisk
 • opcja zmiany katalogu danych umożliwia prowadzenie na jednym stanowisku komputerowym i jednej POLCE dowolnej liczby firm
 • możliwość rozbudowy do Polki SQL
 • współpraca z programami finansowo księgowymi

Zasady licencjonowania

Dostępne są następujące   rodzaje  licencji POLKI 2000 PLUS:
wersja jednostanowiskowa,
wersja sieciowa do 5 stanowisk w ramach jednej sieci komputerowej,
wersja sieciowa do użytkowania na nieograniczonej liczbie stanowisk komputerowych  w ramach jednej sieci komputerowej,
wersja jednostanowiskowa NIELIMITOWANA (NL) do użytkowania na nieograniczonej liczbie pojedynczych stanowisk komputerowych,
wersja sieciowa NIELIMITOWANA (NLS) do użytkowania na nieograniczonej liczbie sieci komputerowych.

UWAGA!! Każda wersja daje możliwość prowadzenia dowolnej liczby baz danych w ramach jednej firmy rozumianej jako odrębny podmiot gospodarczy o danym NIP-ie, wskazanej jako LICENCJOBIORCA. Za każdą dodatkową firmę o innym NIP-ie , której bazy są prowadzone przez licencjobiorcę  w POLCE pobieramy opłatę manipulacyjną, za wygenerowanie dodatkowego kodu.

Comments are closed