ERP Berberis

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z system ERP Berberis firmy BMS Creative z Krakowa. Od 2007 roku jesteśmy partnerem firmy BMS Creative i zajmujemy się prezentowaniem, wdrażaniem i szkoleniem z tego właśnie systemu.

Zapraszamy Państwa do pobrania darmowego oprogramowania CRM Berberis Minima – jest to darmowa wersja jednostanowiskowa modułu CRM. Oczywiście dane wprowadzone w ten program, w przypadku zdecydowania się na pełną wersję systemu, są automatycznie przenoszone.

W przypadku zainteresowania systemem zachęcam do kontaktu. Jest możliwość całkowicie darmowej i niezobowiązującej prezentacji u Państwa w firmie, gdzie pokażemy wszystkie elementy funkcjonowania systemu, odpowiemy na Państwa pytania, a także po analizie Państwa potrzeb – przedstawimy ofertę.

Wersja demonstracyjna ERP Berberis

Opis systemu

1. Pełna ewidencja kontrahentów oraz innych podmiotów
System Berberis ERP CRM BPM - Szczegóły kontrahenta
 • Informacje o osobach, firmach, działach, pracownikach
 • Hierarchiczna wizualizacja struktury przedsiębiorstw
 • Dołączania zdjęć do informacji o osobach
 • Lokalizacja podmiotów gospodarczych na mapie cyfrowej
 • Błyskawiczny dostęp do danych o płatnościach, zaległościach, kredytach itp.
 • Rejestrowanie powiązań między kontrahentami
 • Przyporządkowywanie klientom i innym podmiotom dowolnych atrybutów
 • Informacja o towarach zakupionych przez klienta (numery seryjne)
2. Organizacja pracy
System Berberis ERP CRM BPM - kalendarz osobisty

System Berberis ERP CRM BPM - biurko

 • Wygodny, interaktywny panel startowy
 • Niezależne okna albo zakładki – do wyboru
 • Konfigurowalne skróty w formie okienka lub tzw. dockletu, znanego z rozwiązań firmy Apple
 • Lista spraw do załatwienia na dany dzień
 • Bieżące przypomnienia o sprawach do załatwienia
 • Kalendarz indywidualny dla każdego użytkownika
 • Kalendarze grupowe umożliwiające koordynowanie pracy wielu osób
 • Synchronizacja przypomnień dla wielu osób
 • Kalendarze długoterminowe
 • Obsługa przypomnień cyklicznych
 • Proste wysyłanie przypomnień do wielu osób
 • Komunikator wewnętrzny (z możliwością dodawania załączników, żądania potwierdzeń, tworzenia przypomnień, organizowania konferencji itp.)
 • Możliwość podglądu na drzewie projektów wydruku faktur, ofert, dokumentów magazynowych
 • Biurko znakomicie ułatwiające pracę z dokumentami
 • Edytor opisów (np. notatek, tekstów ofert, cech towarów), umożliwiający między innymi zaawansowane formatowanie oraz sprawdzanie pisowni w różnych językach
 • Tablica ogłoszeń
3. Archiwizacja i obieg dokumentów oraz innych działań
System Berberis ERP CRM BPM - wizualizacja procesu

 • Przekazywanie dokumentów oraz zadań pomiędzy użytkownikami
 • Definiowanie procedur dla różnych typów działań
 • Wizualizacja przebiegu procesów i procedur na dynamicznie tworzonych diagramach („workflow”)
 • Nadawanie dokumentom numerów referencyjnych
 • Współpraca ze skanerem
 • Rozpoznawanie pisma ręcznego (tylko pod Win 7 i 8)
 • Rozpoznawanie mowy (+ 99 PLN od użytkownika)
 • Wsparcie dla obsługi dyktafonów rozpoznających mowę w urządzeniach mobilnych
 • Scentralizowane wyszukiwanie treści, obejmujące również załączniki zewnętrzne (np. pliki doc, pdf, itp.) i uwzględniające polską fleksję
4. Rejestrowanie zdarzeń (kontaktów handlowych i innych działań)
perspektywa

 • Przechowywanie informacji o zdarzeniach
 • Przydzielanie zdarzeniom dowolnych atrybutów
 • Rejestrowanie notatek głosowych (dyktafon, nagrywanie rozmów telefonicznych)
 • Dołączanie do zdarzeń dokumentów elektronicznych lub papierowych (skanowanie)
 • Rejestrowanie czasu pracy i kosztów dodatkowych
 • Przypominanie o zadaniach (na dzień i godzinę)
 • Kodowanie przypomnień przy pomocy kolorów
 • Prezentacja danych w postaci wygodnego kalendarza
 • Dołączanie zaprojektowanych uprzednio, dowolnych formularzy i możliwość ich wydruku
5. Grupowanie zdarzeń w sprawy
System Berberis ERP CRM BPM - kreator sprawy

 • Przechowywanie informacji o sprawach
 • Automatyczne numerowanie spraw
 • Przyporządkowywanie sprawom dowolnych atrybutów i monitorowanie ich zmian
 • Planowanie czasu trwania spraw (jako etapów projektu) i monitorowanie ich realizacji
 • Planowanie budżetów i monitorowanie ich realizacji
 • Przydzielanie zasobów osobowych i sprzętowych, planowanie i monitorowanie ich wykorzystania
 • Wielopoziomowe grupowanie spraw
 • Zlecanie spraw pracownikom
 • Śledzenie zmian osób prowadzących sprawy
 • Alerty o bliskich terminach zakończenia spraw
 • Umowy stałe (ryczałt)
6. Grupowanie spraw w projekty
System Berberis ERP CRM BPM - diagram Gantta

 • Przechowywanie informacji o projektach łączących sprawy różnych kontrahentów
 • Określanie budżetów projektów
 • Monitoring stanu realizacji projektów
 • Hierarchiczna wizualizacja projektów
 • Graficzna wizualizacja działań w obrębie projektów (histogramy i wykresy Gantta)
 • Wyświetlanie historii zmian wykresu Gantta
 • Automatyczne numerowanie projektów
 • Przydzielanie magazynów do projektów
 • Projekty „Nieprzydzielone”, gromadzące klientów i firmy, nieprzydzielone do żadnego innego projektu
7. Działania marketingowe
System Berberis ERP CRM BPM - lejki sprzedaży

 • Tworzenie cenników
 • Tworzenie zestawów promocyjnych uwzględniających okres obowiązywania
 • Tworzenie grup klientów uprzywilejowanych
 • Określanie rabatów dla poszczególnych klientów
 • Zarządzanie planami sprzedaży handlowców
 • Wizualizacja działań handlowych w formie tzw. „lejków sprzedaży”, umożliwiających analizowanie osiąganych wyników w różnych przekrojach
 • Dostępna z różnych miejsc tzw. „Perspektywa”, dająca syntetyczny obraz działań handlowych oraz umożliwiająca ich operacyjne opomiarowanie
 • Przyznawanie klientom punktów za określone działania i automatyczne wygaszanie tych punktów
8. Korespondencja seryjna
System Berberis ERP CRM BPM - kreator korespondencji seryjnenj

 • Tworzenie grup wysyłkowych (ze względu na różne atrybuty firm i osób)
 • Obsługa poczty konwencjonalnej i elektronicznej
 • Drukowanie nagłówków listów i etykiet adresowych
 • Indywidualizacja korespondencji seryjnej
 • Aktywne papeterie e-mail
 • Serializacja wysyłki poczty elektronicznej
 • Rejestrowanie uczestnictwa w wysyłce
 • Możliwość wykorzystania usługi WebBell
9. Wbudowany klient poczty elektronicznej
System Berberis ERP CRM BPM - klient poczty elektronicznej

 • Standardowy wygląd oraz funkcje (papeterie, możliwość wstawiania obrazów do treści listu oraz do podpisu) i duża łatwość obsługi
 • Automatyczna identyfikacja nadawców
 • Przekształcanie otrzymywanych listów w zdarzenia
 • Możliwość określania następnego kroku zdarzenia podczas wysyłki maila
 • Wygodna książka adresowa
 • Podpowiadanie adresów e-mail
 • Sprawdzanie pisowni z użyciem słowników MS Office (w poczcie oraz podpisie)
 • Żądanie potwierdzenia otrzymania wiadomości
 • Autoresponder
10. Baza wiedzy
System Berberis ERP CRM BPM - centrum wyszukiwania

 • Przechowywanie i porządkowanie wiedzy zgromadzonej w firmie
 • Możliwość wprowadzania notatek oraz podpinania załączników zapisanych w dowolnym formacie
 • Generowanie słów kluczowych
 • Zaawansowane narzędzia do wyszukiwania informacji
 • Sortowanie notatek według dat utworzenia, bądź rankingów szukanych wyrażeń
11. Współpraca z systemami telefonicznymi
System Berberis ERP CRM BPM - rozmowa przychodząca

 • Integracja z centralami Slican, a także programami Skype oraz X-Lite
 • Możliwość integracji z centralami oraz oprogramowaniem wykorzystującym standard TAPI (np. Asterisk)
 • Automatyczna inicjacja połączeń telefonicznych
 • Automatyczna identyfikacja osoby dzwoniącej
 • Możliwość przekierowania rozmowy do innego użytkownika
 • Historia połączeń z rozbiciem na wychodzące, przychodzące, zrealizowane, nieprzyjęte i nieodebrane
12. Gospodarka magazynowa
System Berberis ERP CRM BPM - kreator produktu

System Berberis ERP CRM BPM - lista produktów

 • Informacje o usługach, towarach i ich producentach
 • Możliwość zróżnicowania nazw towarów dla poszczególnych odbiorców
 • Indywidualizacja produktu (możliwość przypisania numeru seryjnego, koloru, roku produkcji oraz innych atrybutów identyfikujących towar)
 • Przyporządkowywanie produktom cen, rabatów i innych, dowolnych atrybutów
 • Przechowywanie informacji o dostawach i innych operacjach magazynowych
 • Automatyczne generowanie zamówień dla dostawców
 • Wystawianie i rejestrowanie różnych dokumentów magazynowych
 • Kontrola i korygowanie stanów w poszczególnych magazynach
 • Identyfikacja towarów na poziomie egzemplarza (numery seryjne)
 • Raporty magazynowe
 • List przewozowy
 • Opcja pobierania produktów do oferty z karty technologicznej
 • Możliwość zdefiniowania prowadzącego (opiekuna) produktu
 • Możliwość kopiowania indeksów magazynowych
13. Sprzedaż i fakturowanie
System Berberis ERP CRM BPM - kreator faktury

 • Tworzenie i śledzenie realizacji zamówień
 • Wystawianie paragonów, faktur VAT, eksportowych, wewnętrznych, zaliczkowych i pro forma
 • Wystawianie dokumentów korygujących
 • Potwierdzenia zamówień
 • Rozbijanie zamówień
 • Obsługa faktur zaliczkowych
 • Automatyczne generowanie faktur wewnętrznych
 • Numer zamówienia klienta oraz adres dostawy na zamówieniu
 • Deklaracja Intrastat
 • Obsługa kredytu kupieckiego
 • Monitorowanie należności i wiarygodności klientów
 • Obsługa wielu walut, kursów i rachunków bankowych
 • Współpraca z drukarkami fiskalnymi (Elzab, Optimus, Novitus, Posnet, Torell)
14. Serwis
System Berberis ERP CRM BPM - kreator procesu serwisowego

 • Przechowywanie informacji o urządzeniach i usługach serwisowych
 • Rejestrowanie zleceń klientów
 • Planowanie działań serwisantów w oparciu o wygodny kalendarz
 • Generowanie zleceń dla techników
 • Monitorowanie przebiegu prac
 • Automatyczne tworzenie dokumentów magazynowych
 • Rozliczanie kosztów serwisu
 • Generowanie dokumentów finansowych
15. Zobowiązania i należności
System Berberis ERP CRM BPM - kreator zobowiązania

 • Rejestrowanie i przechowywanie informacji o zobowiązaniach i należnościach
 • Alokowanie wydatków do centrów kosztowych
 • Rejestrowanie płatności
 • Powiązanie z dokumentami PZ
 • Drukowanie dokumentów KP i KW
 • Raport kasowy
 • Błyskawiczny dostęp do danych o płatnościach i zaległościach
 • Proste przejście z listy należności do listy zdarzeń
16. Produkcja
System Berberis ERP CRM BPM - kreator zlecenia produkcyjnegoSystem Berberis ERP CRM BPM - panel czytnika w hali produkcyjnej

 • Tworzenie kart technologicznych
 • Planowanie produkcji i zamawianie komponentów
 • Rezerwacja zasobów osobowych i sprzętowych dla potrzeb produkcji
 • Wystawianie zleceń produkcyjnych
 • Możliwość równoczesnej realizacji jednego zadania przez wielu pracowników
 • Możliwość kontynuacji zadania przez kilka zmian i przez różnych pracowników
 • Możliwość wymuszenia kontroli jakości po operacji
 • Kompletacja „w locie”
 • Rejestracja czasu trwania operacji
 • Rejestracja czasu pracy operatora oraz maszyny
 • Zlecanie operacji na zewnątrz
 • Automatyczna aktualizacja stanów magazynowych
 • Rozliczanie czasu pracy i kosztów dodatkowych
 • Raportowanie kosztów poprawek
 • Ramus Factor – program służący do rejestracji rzeczywistych operacji oraz czasu ich trwania, pracujący w hali produkcyjnej i wykorzystujący czytniki kodów kreskowych (kody znajdują się na zleceniach produkcyjnych i identyfikatorach pracowników)
17. Rozliczenia
System Berberis ERP CRM BPM - formatka kosztów pracowniczych

 • Rozliczanie czasu pracy i kosztów dodatkowych
 • Wewnętrzne i zewnętrzne stawki pracowników
 • Uzależnienie stawek zewnętrznych od obsługiwanych klientów i prowadzonych spraw
 • Pełna obsługa historii stawek
 • Wielostopniowy system weryfikacji rozliczeń
 • Różne rodzaje raportów dla klientów i przedsiębiorstwa
 • Bieżące monitorowanie zaległości płatniczych kontrahentów
 • Generacja dokumentów kosztowych ze zdarzeń
18. Analizy i raporty
System Berberis ERP CRM BPM - raport w MS Excel

 • Predefiniowane grupy i kategorie raportów
 • Możliwość tworzenia własnych raportów w obrębie wybranych grup
 • Wygodny wybór kolumn, filtrów, kolejności i porządku sortowania
 • Eksport wyników do aplikacji MS Word i MS Excel (wymaga zainstalowania pakietu MS Office) i formatów HTML, XML, CSV
 • Możliwość tworzenia gotowych szablonów raportów w MS Excel
 • Opcja automatycznego generowania raportów o wybranej godzinie i wysyłki na wskazany adres e-mail
19. Konfigurowalność
System Berberis ERP CRM BPM - definiowanie procedurSystem Berberis ERP CRM BPM - określanie uprawnień dynamicznych

System Berberis ERP CRM BPM - projektowanie wydruków

 • Uzupełnianie bazy systemu o nowe kolumny, zawierające dane specyficzne dla klienta
 • Określanie uprawnień grup użytkowników do obiektów systemowych
 • Uprawnienia dynamiczne (ustalanie praw dostępu zarówno do typów, jak i instancji dokumentów)
 • Kontrola siły hasła
 • Możliwość dostosowania nazewnictwa elementów systemu do potrzeb użytkownika
 • Możliwość modyfikowania poleceń menu, wyglądu list i składników kreatorów
 • Słowniki podstawowe: państw, miast, ulic, itp.
 • Obsługa złożonych słowników atrybutów (ze słownikami podrzędnymi)
 • Możliwość  tworzenia wieloetapowych procedur, realizujących specyficzne funkcje w systemie
 • Możliwość obsługi wielu podmiotów prawnych w obrębie jednej organizacji gospodarczej
 • Elastyczne tworzenie ciągów numeracyjnych
 • Wbudowane szablony dokumentów
 • Możliwość projektowania własnych szablonów ofert, faktur itp., a także dowolnych formularzy dokumentów drukowanych (np. notatek)
 • Akcje automatyczne – wywoływane w określonych odstępach czasu lub po zajściu określonych zdarzeń
 • Opcja dołączania skryptów PHP, przetwarzających dane w ustalony przez użytkownika sposób
 • Narzędzia do migracji danych
 • Automatyczny monitoring spójności danych
 • Możliwość śledzenia zmian danych
 • Możliwość tworzenia tzw. widoków własnych w różnego rodzaju formatkach prezentujących dane
 • Wielojęzyczność, dostępne wersje polska i angielska
 • Możliwość tworzenia własnych wersji językowych i zmieniania nazewnictwa w języku polskim
 • Tzw. „puste funkcje”, wywoływane automatycznie w różnych sytuacjach – ogólnie nie wykonują żadnych operacji, jednak u każdego klienta mogą zostać wypełnione treścią adekwatną do jego potrzeb; puste funkcje posiadają status danych, więc nie zmieniają się podczas aktualizacji oprogramowania
 • Możliwość wywoływania bezpośrednio z systemu aplikacji zewnętrznych (np. Open Office, MS Excel) i dynamicznego wymieniania z nimi danych.
20. Współpraca z systemami zewnętrznymi
System Berberis ERP CRM BPM - formatka konfiguracji synchronizacji danych

 • Eksport danych do programów FK produkcji: Comarch, Sage Symfonia, T-Soft, Bielbit, MSM oraz innych firm, pod warunkiem udostępnienia formatu importu danych
 • Współpraca z zewnętrznymi programami pocztowymi (np. MS Outlook)
 • Dostęp do danych adresowych poprzez serwer LDAP
 • Synchronizacja z urządzeniami przenośnymi i telefonami komórkowymi poprzez protokół SyncML
 • Wsparcie dla protokołu WebDav
 • Eksport informacji do aplikacji MS Word i MS Excel (wymaga zainstalowania pakietu MS Office) i formatów HTML, XML, CSV
 • Współpraca z serwerami OCR (np. ABBYY Recognition Server)
 • Integracja z Active Directory
22. Monitoring odwiedzin portalu internetowego
System Berberis ERP CRM BPM - wizyta WWW
 • Identyfikacja podmiotów odwiedzających portal firmowy
 • Automatyczne tworzenie zdarzeń zawierających informacje o odwiedzinach(dane odwiedzających, adresy odwiedzonych stron, czas trwania wizyt)
 • Automatyczne generowanie zadań do wykonania (uzależnionych od parametrów wizyty)
 • Automatyczne przyznawanie punktów za odwiedziny według ustalonych kryteriów
 • Automatyczne odbieranie punktów za bezczynność według ustalonych kryteriów

 

Comments are closed